Koulutus

ja kurssit

Koulutus

Sairaala- ja hoivamuusikko

Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus:

muusikkona sairaala- ja hoivaympäristössä

Turun AMK/Taideakatemia

Musiikin maisteri, musiikkikasvatus,                                                   1999

Sibelius-akatemia 

* opettajan pedagogiset opinnot (60 op) arvosanalla erinomainen 

* syventymiskohteena musiikkiliikunta
* lisäksi mm. orkesterin- ja kuoronjohto, sovitus, improvisointi, kokonaisilmaisu, studiokurssi 

2019

Taiteiden välinen opintokokonaisuus (27op) 

Sibelius-akatemia/Taideteollinen korkeakoulu/ Teatterikorkeakoulu

* musiikin, liikkeen, kuvan ja teatterin improvisaatioharjoituksia
* kuvallinen ajattelu ja visualisointi
* ääni, ihmisääni ja musiikki

* liike ja fyysinen ilmaisu 

* teatterityön perusteet 

1996-97

Musiikkiopilaitoksen soitonopettaja, klarinetti 

Tampereen konservatorio

sivuinstrumenttiina piano

lisäksi mm. kamarimusiikki, oopperaorkesteri,

big band

1991

Sotilassoittajan tutkinto, 

Puolustusvoimien sotilassoittajakoulu/

Laivaston soittokunta

1985

Kurssit

Kuvan, musiikin ja digitekniikan sovellusten työpajat opettajille, European Arts Education  Sibelius-Akatemian täydennyskoulutus, 2012

Rytmiikka-seminaari - Monimuotoinen musiikkikasvatus                                                                  Sibelius-Akatemian täydennyskoulutus, 2012

Taiteet eheän kasvun tukena muuttuvassa koulussa ja kulttuurissa                                    Sibelius-Akatemian täydennyskoulutus,  2008

Musiikkivideotyöpaja-kurssi                                                                                                                  Helsingin kaupungin opetusvirasto,  2003

Muoto soi taas! - kurssi                                                                                                                                 Taideteollinen korkeakoulu, Sibelius-Akatemin koulutuskeskus ja Valtion taidemuseo,  1996