Musiikkiliikunta

Kuoroille, orkestereille, kuoron- ja orkesterin johtajille sekä muille musiikin ammattilaisille, opiskelijoille ja harrastajille

Kaipaatteko virkistystä harjoituksiin? Toisiinne tutustumista? Yhteishengen luomista? Hauskaa ja rentoa yhdessä tekemistä? Musiikillisten taitojen kehittämistä?

Koulutuksen sisältö ja kesto räätälöidään ryhmän tarpeiden mukaan (min 90 min, max viikonloppu). Asioita tehdään isolla joukolla sekä pienemmissä ryhmissä. Kehitettäviä aiheita voivat olla esim. perusrytmien sekä haastavampien rytmien hahmottaminen, oma rytmi vs. muiden rytmi, rytmi ja liike, laulaminen ja kehorytmiikka (body percussion), fraasiajattelu, musiikillinen keksintä (improvisaatio), ryhmän ohjelmistossa olevien kappaleiden työstäminen musiikkiliikunnan keinoin, pienten koreografioiden teko, kuorokoreografiat (laulu ja liike),

Näitä koulutuksia olen pitänyt mm. Nuorten kuoroliitolle ja sen jäsenkuoroille, lukion musiikkiryhmille, Helsingin  työväenopiston musiikkiryhmille, puhallinorkesterileirien osallistujille.