hoivakodit, sairaalat, vanhusten päivätoimintakeskukset

Hoivamuusikko

Olen toiminut muusikkona palvelutaloissa ja vanhusten päivätoiminnassa sekä sairaaloissa. Kiitollisuus järjestetystä musiikkitoiminnasta on käsinkosketeltavaa, niin asiakkaiden kuin henkilökunnankin taholta. Tulen erittäin mielelläni pitämään erilaisia musiikkituokioita tarpeen mukaan. Tai vaikka vierailulle yksittäisen henkilön luo.

Alla linkki Hoitokoti Päiväkummun blogiin jossa kerrotaan toiminnastani siellä.

Istun tuolissani

säv. ja kaikki soittimet - Jyrki Myllylä

san - Hoitokoti Päiväkummun asukas "Minna", 

laulu - Kaarina Ruusuvirta

Alla tuloksia musiikin merkityksestä ja vaikutuksista hoivatyössä

"Musiikki aktivoi aivoja, herättää tunteita ja yhdistää ihmisiä. Laulut ja laulaminen tukevat muistia ja johdattavat muistojen rikkaaseen maailmaan. Musiikin ja laulun hyvinvointivaikutukset on todettu kiistattomasti niin käytännön vanhustyössä kuin lukuisissa tutkimuksissakin. Vaikutus ei kohdistu pelkästään vanhuksiin, vaan musiikin käytöllä voi olla tärkeä rooli myös hoivatyötä tekevän työssäjaksamiseen ja hyvinvointiin." (www.laulau.fi)

"Nykytiedon perusteella näyttää siltä, että musiikin käyttö kuntoutuksessa voi tehostaa esimerkiksi Parkinson- ja aivoinfarktipotilaiden motoriikan säätelyä, tehostaa aivoinfarktin jälkeisen puhehäiriön ja kognitiivisten häiriöiden paranemista ja vähentää muistisairaiden neuropsykiatrisia ja -kognitiivisia oireita, hän kertoo. Suomen Akatemian tutkijatohtorin Teppo Särkämön mukaan mielenkiintoinen ja myönteinen havainto on, että musiikki kuntouttaa niitäkin, joilla ei ole ollut musiikkiharrastusta. Näyttää siltä, että toipumisen alkuvaiheessa jo tunnin päivittäinen musiikin kuuntelu kohentaa aivotoimintoja ja psyykkistä tilaa...Tutkimustemme mukaan musiikin kuuntelusta voi olla hyötyä esimerkiksi muistisairaille ja aivoinfarktin saaneille. Emme ole huomanneet, että musiikin kuuntelusta olisi mitään haittaa. Oleellista toipumisessa on se, että potilas nauttii musiikin kuuntelusta. Omaisen pitäisi siis selvittää, mikä on potilaan mielimusiikkia. Alzheimerin tautia sairastava näyttäisi hyötyvän eniten siitä, että hänen kanssaan lauletaan menneisyydestä tuttuja lauluja." (Toimittaja Johanna Nykopp: Musiikista apua aivosairauksista kuntoutumiseen. Potilaan lääkärilehti 17.6.2015).

"Vaikka äänen laatu iän myötä muuttuu ja sävelkorkeus laskee, melodia ja rytmiikka ovat usein kohdallaan. Hyvin usein myös laulujen sanat muistuvat kohtuullisen oikein. Tuttujen laulujen laulaminen nostaa mieleen kaukaisia muistoja, joka voidaan kokea hyvin mielihyvää tuottavana. Tunnistettava ja kokemuksia herättävä musiikki tukee kokemusta omasta itsestä eheänä kokonaisuutena. Äänellinen ja sanallinen osallistuminen yhteislaulutilanteessa on aktiivisempaa kuin keskustelutilanteessa" (Millard & Smith, 1989). Muistisairaalle musiikkikokemus tarjoaa keinon itsetutkiskeluun ja minuuden aktivoitumiseen muistojen ja mielikuvien kautta.