Koulutukset

Yli 20 vuoden opettajakokemuksella KEHO SOI- ja musiikkiliikuntakoulutuksia kuoroille, orkestereille, aikuiskoulutukseen, 

työyhteisöille (esim. tyhy-päivät, veso-koulutukset)